aqua tv

ogólno dostępne
Jak uchronić się przed nieuczciwą konkurencją?

Konkurencja to w biznesie rzecz niezwykle powszechna. Bez względu na to, w jakiej branży działamy konkurencji raczej na pewno nie unikniemy. W naszej gestii jest więc znalezienie jak największej liczby przewag konkurencyjnych, za sprawą których możemy zdystansować się od podobnych przedsiębiorstw.

Niestety czasem zdarza się, że przeciwnicy próbują z nami wygrać poprzez różnego rodzaju nieetyczne działania, na przykład wykorzystując nasze własne pomysły i rozwiązania. Każdy przedsiębiorca, który dba o dobro swojej własnej firmy powinien więc dobrze wiedzieć jak uchronić się przed nieuczciwą konkurencją. Jakie postaci ta nieuczucia konkurencja może przybierać? Będą to przede wszystkim:

  • oferowanie takich samych produktów i usług,
  • kopiowanie opisów i innych rzeczy na stronie internetowej,
  • wykorzystywanie naszej bazy klientów.

Z reguły naśladowcy pojawiają się samoistnie, czując albo okazję, albo zagrożenie dla ich własnego biznesu. Często zrobią wtedy wszystko, byleby tylko przetrwać, a wykorzystają do tego pomysły i rozwiązania stosowane przez nasze przedsiębiorstwo. Niekiedy nieuczciwa konkurencja jest efektem nieetycznych działań naszych obecnych czy byłych pracowników, którzy to mogą przekazywać jakieś wewnętrzne informacje naszej konkurencji.

Na całe szczęście istnieją sposoby, aby się przed tym zabezpieczyć.

Sposoby na zabezpieczenie firmy przed nieuczciwą konkurencją

Jednym z najpopularniejszych sposobów na uchronienie swojego biznesu przed praktykami nieuczciwej konkurencji jest zakaz konkurencji, czyli inaczej mówiąc zobowiązanie pracownika do niepodejmowanie konkurencyjnej działalność bądź stosunku pracy u biznesu konkurencyjnego. Zakaz ten trwa z reguły aż do momentu zakończenia współpracy z takim pracownikiem, choć w niektórych przypadkach może być wydłużony (chodzi tutaj o takich pracowników, którzy w trakcie pracy mieli dostęp do informacji szczególnie ważnych, a które mogłyby narazić nasze przedsiębiorstwo na wielką szkodą, gdyby zostały ujawnione).

Ważne jest też, by pamiętać o umowie o zachowaniu poufności – w ten sposób uchronimy wszelkie tajemnice przedsiębiorstwa przed ujrzeniem światła dziennego, co z pewnością mogłoby zadziałać na korzyść konkurentów. Konieczne jest więc sporządzenie umowy o zachowaniu poufności, dzięki czemu pracownik będzie wiedział, iż konkretne dane i informacje są tajemne. Wszystko to sprawi, że nasza firma będzie odpowiednio zabezpieczona przed nieuczciwą konkurencją, a jeżeli i tak zauważymy pewne nieetyczne i nieuczciwe działania naszych konkurentów to możemy dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej.