aqua tv

ogólno dostępne
Leczenie zaburzeń rytmu serca

Schorzenia układu krążenia są jedną z głównych przyczyn śmierci. Na różne dolegliwości związane z układem krążenia najczęściej uskarżają się osoby starsze. Do jednych z częstszych schorzeń zaliczają się zaburzenia rytmu serca.

Obecnie szpitale dysponują bardzo skutecznymi metodami leczenia tych zaburzeń. Zalicza się do nich ablacja. Jest to inwazyjny zabieg, w którym dokonuje się wybiórczego zniszczenia określonej części tkanki serca.

Dokonuje się tego za pomocą prądu o dużej częstotliwości. Niekiedy w tym celu stosuje się niską temperaturą. Dzięki temu zabiegowi istnieje możliwość nawet całkowitego usunięcia arytmii.

O przeprowadzeniu ablacji decyduje kardiolog. Jednakże nie wszyscy pacjenci z zaburzeniami rytmu serca kwalifikowani są do zabiegu. Przedtem trzeba pamiętać o przeprowadzeniu badania elektrofizjologicznego.

Do tego należy wykonać inne badania nieinwazyjne, takie jak EKG czy test wysiłkowy. Dopiero na tej podstawie istnieje możliwość dopuszczenia pacjenta do zabiegu.

https://www.arturdobosz.pl/flebologia/ diagnostyka chorób nerwu wzrokowego