aqua tv

ogólno dostępne
Okres zaborów – umacnianie folwarków kosztem chłopów

Późniejsze lata nie wniosły niczego dobrego do rozwoju rolnictwa, okres zaborów to czas wyraźnego zarysowania różnic wynikających z dotychczasowego poziomu tej dziedziny gospodarki, w różnych regionach kraju. Wszelkie zmiany zachodzące w rolnictwie, jak i cały teren wiejski, zostały zdecydowanie zahamowane.

Wyzysk chłopów to, to, co można powiedzieć o tamtych czasach, a rozpadające się gospodarstwa zmusiły chłopów do działania, czego efektu można doszukiwać się w całkowitym objęciu chłopów uwłaszczeniem. Oczywiście było to działanie tylko i wyłącznie dla dobra państwa.

Ciągłe powiększanie się folwarków wynikało z grabieży terenów, które były we władaniu chłopów. Jednak ciągłe negatywne zmiany oraz narastające ruchy powstańcze chłopów w końcu doprowadziły do nadania im ziemi.

Jednak zbieg negatywnych zdarzeń w postaci ciągłego przyrostu ludności na terenach wiejskich, postępujący kryzys w przemyśle oraz nieurodzaj, przyczyniły się do znaczącego obniżenia poziomu rolnictwa.

Ciech