aqua tv

ogólno dostępne
Reforma uwłaszczeniowa – czy było warto?

Wspomniane wcześniej nadanie ziemi chłopom, to wynik ich niezadowolenia oraz odstępowania od narzuconych na nich opłat, sytuacja ta wywarła na władzach wprowadzenie reformy uwłaszczeniowej.

To dla rolnictwa bardzo istotny moment, który zapisał się w historii, gdyż był pierwszym krokiem w odzyskaniu utraconych ziem, ale również wolności, rozwoju zawodowego, ale także możliwości podjęcia działania przemysłowego oraz handlowego.

Uwłaszczenie to przede wszystkim zakończenie systemu feudalnego, w którym chłop był zależny od pana.

Oczywiście, jak zawsze musi być, jakiś ukryty cel, to również i tutaj oddanie ziemi nie następowało w sposób bezinteresowny.

Otóż każdy chłop otrzymywał tylko część ziemi, płacił za nią lub został nakładany na nich podatek gruntowy.

Wszystko w zależności od regionu objętego zaborem.

www.barometr-nieruchomosci.pl

Jednak mimo tego uwłaszczenie chłopów wprowadziło szereg zmian w konsekwencji prowadząc do wdrożenia rolnictwa do gospodarki kapitalistycznej, ożywiając tym samym cały przemysł rolniczy.

CHWASTOX D 179 SL hale dla rolnictwa