aqua tv

ogólno dostępne
Rolnictwo intensywne

Obecnie jesteśmy w stanie wyróżnić dwie grupy podziałowe rolnictwa, które w zdecydowany sposób rozgraniczają sposób upraw na całym świecie. Wspomniane wprowadzenie środków chemicznych to główny wyznacznik rolnictwa intensywnego. Tutaj najważniejszą zasadę stanowi osiągnięcie jak najwyższego współczynnika plonów. Może się to odbywać w dwojaki sposób na zasadzie kapitału bądź pracy włożonej w działalność.

Z jednej strony stosuje się wyspecjalizowaną i dobrej jakości mechanizację, która w połączeniu z intensywnym nawożeniem upraw przynosi dorodne owoce pracy. Z drugiej strony wielu rolników stawia na rolnictwo intensywne pracochłonne, gdzie najważniejsza jest praca ludzka, bez pomocy maszyn i sprzętów. Jednak w obydwu przypadkach liczy się towarowość, co oczywiście wiąże się z uzyskaniem wysokich plonów, których nie jest się wstanie uzyskać, bez tak istotnych pomocy. Niewątpliwe rozwój rolnictwa przyczynił się do szerzenia się tego rodzaju rolnictwa w wielu światowych regionach, a także i w Polsce.